Sample menu:

Hronika:

31. April 2015
Stranice Finsko-Bosanskohercegovačkog društva prestale s radom.

link »

FINSKO-BOSANSKO-HERCEGOVAČKI PORTAL
   
Bosansko-Hercegovaöki kulturni centar

B E H A R
, Helsinki
Komentari, pohvale i kritike autorima stranice
Građani BiH u Finskoj je Facebook grupa građana BiH u Finskoj. Grupa je zatvorena i namijenjena samo za građane BiH koji žive u Finskoj   Mi u Finskoj je Facebook grupa u kojoj su zastupljeni svi s područja bivše Jugoslavije.
       
     
 
   

  Bosansko-herceguvacki kulturni centar Behar
Adresa:  
H
elsinki, Finland
     
  Internet:   
Email:  
http://www.bih.fi/behar
behar(at)bih.fi
 
 
Kontaktirajte nas za vaš baner
  IT usluge, Usluge tumačenja i prevođenja  
IT usluge, Usluge tumača,
Prevođenje dokumenata
... itd. itd
IT usluge, usluge prevodjenja i tumačenja


Ako cijenite kvalitetu, onda je ovo mjesto za Vas