Sample menu:

Hronika:

31. April 2015
Stranice Finsko-Bosanskohercegovačkog društva prestale s radom.

link »

RAZNI OBRASCI/FORMULARI KONZULARNI DANI 2022 Pogledajte UPUTSTVA
 
Usluge e-Matičara

Digitalizacija se širi i na našu BiH, tako da se zahtjevi za izdavanje nekih dokumenata mogu podnijeti online.
Usluge e-Matičara su za sada (11.5.2022) dostupne u 46 gradova u BiH, te u Ambasadi u Australiji.
Broj dokumenata za koje možete podnijeti online zahtjev je ograničen, i za sada se to odnosi na slijedeće dokumente:

   - Izvod iz matične knjige rođenih
   - Uvjerenja o državljanstvu
   - Vjenčani list
   - Uvjerenja o slobodnom bračnom stanju

Lista ustanova koje pružaju usluge e-Matičara sa linkovima
 
Ovdje možete naći linkove na upustva i obrasce, te obavijesti Ambasade BiH u Švedskoj namijenjene gradjanima BiH koji borave u Finskoj.
Preporučljivo je da preuzmete obrasce u DOC, PDF ili XLS obliku, popunite računarom i onda ispišete/isprintate pisačem/printerom te na kraju potpišete.
Ako preuzimate obrasce/formulare u PDF obliku potreban Vam je Acrobat Reader.
OBRASCI:(Za korištenje PDF-obrazaca preuzmite PDF-reader)
 
OBRASCI PRIJAVA ZA VIDENCIJU JMBG-a  (Jedinstvenog Matičnog Broja Građana)
Obrazac/Formular Datum postavljanja     Link
Obavještenje o rođenju djeteta radi određivanja JMB-a (JMB-1)  20.02.2016.   XLS (62 kb) PDF (146 kb)
Zahtjev za određivanje JMB-a (JMB-3) 20.02.2016.   XLS (68 kb) PDF (113 kb
Prijava za evidenciju JMB-a (JMB-7) 20.02.2016.   XLS (67kb) PDF (162 kb)
Sva tri zahtjeva (JMB-1-3-7) 20.02.2016.   XLS (138 kb) PDF (162 kb)
         
Obrazac za PRIJAVU ZAKLJUČENJA BRAKA 19.02.2010.   DOC ( 37 kb) PDF (61 kb)
Obrazac za PRIJAVU NESTANKA PUTNE ISPRAVE (Putovnice/Pasoša)  09.01.2016.   DOC ( kb) PDF (1261 kb)
Obrazac za PRIJAVU ROĐENJA DJETETA 19.02.2010.   DOC (33 kb) PDF (57 kb)
Obrazac za PRIJAVU SMRTI 19.02.2010.   DOC (36 kb) PDF ( kb)
Obrazac za PUNOMOĆ 19.02.2010.   DOC (25 kb) PDF (47 kb)
Obrazac zahtjeva za izdavanje SPROVODNICE
19.02.2010.
                       
22
.02.2022.
  DOC (29 kb)
PDF (42 kb)
PDF (3144 kb
     - Obrazac – Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova FBiH 22.02.2022.
    PDF (1839 kb)
     - Obrazac – Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS (latinica)
                         (ćirilica)
22.02.2022.     PDF (2591 kb)
PDF (2503 kb)
     - Obrazac – Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta 22.02.2022.     PDF (2451kb)
Obrazac za IZJAVU
    - Opšti obrazac
    -
Obrazac sa JMBG
    - Obrazac u kom je dokument za identifikaciju lična karta
    - Obrazac u kom je dokument za identifikaciju paasoš/putovnica

19.02.2012.
 
DOC (27 kb)
DOC (27 kb)
DOC (27 kb)
DOC (27 kb)

PDF (34 kb)
PDF (34 kb)
PDF (34 kb)
PDF (34 kb)
Obrazac za NASLJEDNIČKU IZJAVU 19.02.2012.   DOC (25 kb) PDF (50 kb)
 
                    
Obrasci Ambasade BiH u Stockholmu (15.02.2022.)
Link na stranice Ambasade
 → Obrazac – GPI-2 Prijava nestanka pasoša/putovnice
→ Obrazac – Prijava nestanka pasoša/putovnice
→ Obrazac – Zahtjev za izdavanje putnog lista
→ Obrazac – Prijava rođenja djeteta
→ Obrazac – Zahtjev za određivanje JMB
→ Obrazac – Prijava zaključenja braka
→ Obrazac – Prijava smrti
→ Obrazac – Prijava za evidenciju JMB
→ Obrazac – Zahtjev za određivanje JMB
→ Obrazac – M7 (Prijava za evidenciju JMB-a)
→ Obrazac – M3 (Zahtjev za određivanje JMB-a)
→ Obrazac – Zahtjev za izdavanje sprovodnice
→ Obrazac – Ministarstvo zdravlja FBiH
→ Obrazac – Ministarstvo zdravlja RS
→ Obrazac – Ministarstvo zdravlja Distrikt Brčko
→ Obrazac – Molba za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga iz BiH  
→  Obrazac – Nasljedničke izjave 
→  Obrazac – Punomoć 
→  Obrazac – Saglasnost roditelja 
→ Obrazac  – Izjave  
 
(Namijenjeno prvenstveno BiH građanima koji borave u Finskoj ali mnoga vrijede i za građane sa boravkom u Švedskoj i Estoniji.)
Preporučljivo je da preuzmete obrasce u DOC, PDF ili XLS obliku, popunite računarom i onda ispišete/isprintate pisačem/printerom te na kraju potpišete.
Ako preuzimate obrasce/formulare u PDF obliku potreban Vam je Acrobat Reader.
UPUTSTVA: Pogledajte i skinite OBRASCE/FORMULARE
Uputstvo za: Datum postavljanja: Link:
PUTNU ISPRAVU / PASOŠ 19.02.2010. PDF (122 kb)
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODREĐIVANJE JMB 19.02.2010. PDF (92 kb)
PRIJAVU ZAKLJUČENJA BRAKA 19.02.2010. PDF (86 kb)
PRIJAVU ROĐENJA DJETETA 19.02.2010. PDF ( 57 kb)
PRIJAVU SMRTI 19.02.2010. PDF (44 kb)
OVJERU POTPISA 19.02.2010. PDF (77 kb)
ISPIS IZ DRŽAVLJANSTVA 19.02.2010. PDF ( kb)

Lista ustanova koje pružaju usluge e-Matičara sa linkovima:
Australija Ambasada
Bijeljina
Bosanska Dubica 
Bosanski Novi 
Bosanski Petrovac 
Breza 
Buzim 
Čapljina 
Cazin 
Derventa 
Doboj Istok 
Doboj 
Donji Vakuf 
Duvno - Tomislavgrad 
Goražde 
Gračanica 
Hadžići 
Jajce 
Kakanj 
Kalesija 
Kiseljak 
Konjic 
Kreševo 
Livno 
Maglaj 
Milići 
Novi Travnik 
Odzak 
Osmaci 
Prijedor 
Prozor 
Sanski Most 
Sarajevo centar 
Srebrenica 
Stolac 
Tešanj 
Teslić 
Tomislavgrad - Duvno 
Travnik 
Tuzla 
Velika Kladuša 
Vlasenica 
Zavidovići 
Zenica 
Zvornik 
Žepče 
Živinice 
           
Više o uslugama e-Matičara na: https://glasajmo.ba/e-registry/
copyright@JF  12.05.2022.    
 
Kontaktirajte nas za vaš baner
  IT usluge, Usluge tumačenja i prevođenja  
IT usluge, Usluge tumača,
Prevođenje dokumenata... itd. itd
IT usluge, usluge prevodjenja i tumačenja


Ako cijenite kvalitetu, onda je ovo mjesto za Vas