Sample menu:

Hronika:

31. April 2015
Stranice Finsko-Bosanskohercegovačkog društva prestale s radom.

link »

FINSKO-BOSANSKO-HERCEGOVAČKI PORTAL
    Last upgrade: 07.01.2017 
MI u Finskoj  Koliko nas je u finskoj?

Pogledajte malo statističkih podataka
 Građani BiH u Finskoj Komentari, pohvale i kritike autorima

Po, još uvijek nezvaničnim statistikama, 31.12.2015. u Finskoj je boravilo 1635 građana BiH. Po podacima s kojima raspolaže Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, 10.3.2013. nas je bilo 6044, što je daleko bliže stvarnom stanju.
Jedan od razloga da su finski zvanični statistički podaci toliko daleko od stvarnog stanja je to što se tu ne vide građani BiH koji su dobili i Finsko državljanstvo. Znači, tu su samo građani BiH koji nisu dobili državljanstvio Finske.
Jedan od razloga ovome se može tražiti i u činjenici da se ovdje sve do izmjena zakona o državljanstvu (juni 2003.) nije priznavalo dvojno državljanstvo. Drugi razlog "iskrivljenim" statistikama je u tome da su u nekim dijelovima Finske, prilokom upisa u službenu dokumentaciju naj češće popisivali kao građane Jugoslavije a onima koji kao maternji jezik nisu prijavili srpski niti hrvatski kao maternji jezik su najčešće upisivali "serbo-kroaatia".Kao zemlju rođenja, mnogima je upisana "ex Jugislavija", po putnom dokumentu (pasošu/putovnici) kakav su jedino mogli posjedovati.
... je Facebook grupa građana BiH u Finskoj. Grupa je zatvorena i namijenjena samo za građane BiH koji žive u Finskoj U ovoj opštoj globalizaciji i u kotlu u kom se pretapaju narodi i kulture, svim malim narodima i kulturama prijeti opasnost od toga da budu izbrisani sa kulturnih mapa.
To, koji će narodi i kulture preživjeti ovu globalnu katastrofu, zavisi od toga koliko su oni sami sposobni da očuvaju svoju autohtonost (jezičku, kulturnu), jer to je uslov za opstanak. Naravno, ovdje ne mislim samo na nas bosance, u istom tom kotlu su i mnogi drugi narodi. U jedva nešto boljoj poziciji su naši istočni i zapadni susjedi/komšije. Svima nama prijeti ista opasnost.

Kad je riječ o očuvanju kulture i kulturnog identiteta nas bosanaca i hercegovaca vrijedno je istaći i rad i aktivnosti Bosanskog kulturnog centra čije je sjedište u gradu Turku, na jugozapadnoj obali Finske i u sklopu kog su, između ostalog organizovane dramska i folklorna sekcija za naše građane, a prvenstveno za našu omladinu.
U organizaciji Islamske zajednice regije Turku određen broj djece pohađa časove vjeronauke koja ja takđe organizovana na maternjem jeziku.
Povećaj
 
  Kakve su mogućnosti učenja maternjeg jezika u Finskoj? Pogledajte kratak vodič:
http://bih.fi/pub/pdf/DopunskaNastava.pdf
 

Dopunska nastava na maternjem jeziku
  za djecu građana BiH je organizovana nekim područjima Finske. Namjera nam je da ovdje prikupimo podatke o tome u kojim područjima je dopunska nastava organizovana, kolji broj učenika je uključen u nju, ko je organizartor (komuna, udruženje ili vjerska organizacija) i kome se možete obratiti ako imate dijete školskog uzrasta koje bi željelo pohađadi dopunsku nastavu.
Odgovore i sugestije možete poslati na dolje navedenu email adresu portala ili preko fb u grupi Građani BiH u Finskoj.
Namjera nam je prikupiti osnovne podatke o tome gdje je postoji mogućnost pohađanja dopunske nastave na nekom od tri službena jezika koji se govore u BiH.
Helsinki sa Okolinom Turku sa okolinom Vaasa sa okolinom Rovaniemi sa okolinom
Kontakt osoba/e: Kararić Izet
broj telefona: +358 40 0941164
Kontakt osoba/e: Bakalbašić Aida
broj telefona: +358 40 577 8014
Kontakt osoba/e: (nedostaju podaci)
broj telefona:
Kontakt osoba/e: (nedostaju podaci)
broj telefona:
Jezik
bosanski
hrvatski
srpski
učenika:
oko 50
0
0
Učitelji Ime učitelja:
Kararić Izet
Jezik:
bosanski
Jezik
bosanski
hrvatski
srpski
učenika:
oko 85
0
0
Učitelji Ime učitelja:
Bakalbašić Aida
Jezik:
bosanski
Nastava maternjeg jezika u ovoj regiji nije organizovana.
Organizovani časovi vjeronauka, (islam), predavačica je bosanka ali se izvode na svedskom jeziku, prema finskom skolskom planu i programu.
Jezik
bosanski
hrvatski
srpski
učenika:
0
0
0
Učitelji Ime učitelja:
Jezik:
Plan i program rada dopunskih škola  (Ministarstvo civilnih poslova BiH) Pravopis bosanskoga jezika (iz 1996, Senahid Halilović)
Pravopis bosanskoga jezika (za osnovne i srednje škole) Gramatika bosanskoga jezika
Udžbenik dopunske nastave (1. - 4. razred)  
Za očuvanje jezika, kulture, te njegovanje tradicije  je jako bitan i rad naših kulturnih i vjerskih udruženja. Posebn,o kad je u pitanju organizovanje nastave vjeronauka na našem jeziku to je neophodno organizovati u sklopu naše organizacije ili udruženja (uglavnom džemata).
Lista naših udruženja i link na stranice na kojima se može naći više informacija o njihovoj aktivnosti:
Bosanski Kulturni Centar u Finskoj (BKC), sa sjedištem u gradu Turku
 


Islamska Zajednica Bošnjaka u Finskoj Džemat Turku (Facebook grupa)
  FINSKO-BOSANSKO-HERCEGOVAČKI PORTAL   Internet:     http://www.bih.fi/  
  Adresa: Humalistonkatu 16 B 114, 20100 Turku, Finland   Email:   
 
Kontaktirajte nas za vaš baner
  IT usluge, Usluge tumačenja i prevođenja  
IT usluge, Usluge tumača,
Prevođenje dokumenata... itd. itd
IT usluge, usluge prevodjenja i tumačenja


Ako cijenite kvalitetu, onda je ovo mjesto za Vas