Sample menu:

Uutisia:

31. Jan 2012
Seuran uudet sivut julkaistiin.

link »

Historia Jäsenyys Tehtävä Hallitus
Tehtävä

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen ja Bosnia-Hertsegovinan Tasavaltojen kansalaisten keskiistä kanssakäymis. Se toimii Suomessa asuvien bosniahertsegovinalaisten välisenä yhdyssiteenä oman kulttuuriperinteen vaalimiseksi.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kulttuuritapahtumia, hoitamalla tiedotustoimintaa, järjestämällä ja tukemalla humanitaarista avustustoimintaa, sekä muillakin vastaavilla tavoilla edistämällä Suomen ja Bosnia- Hertsegovinan kansalaisten välistä vuorovaikutusta. Suomessa asuvien bosnia-hertsegovinalaisten oman kulttuuri-identiteetin säilyttämiseksi ja vaalimiseksi seura järjestää lapsille ja nuorille tarkoitettua lisäopetusta ja muuta vapaa-ajan toimintaa ja juhlatapahtumia seuran jäsenille.

Yleisenä tavoitteena on laajentaa ja vahvistaa seuran asemaa ja toimintaa Suomen ja Bosnia Hertsegovinan kansalaisten välisenä vuorovaikutuskanavana sekä tehdä seuran roolia tunnetuksi kaikilla yhteistyöalueilla.

Seuran toiminnan alkuvuosien aikana yksi tärkeimmistä tehtävistä oli auttaa bosnia-hertsegovinalaisia sopeutumaan uuteen ympäristöön ja integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällä hetkellä tärkein tehtävä on auttaa bosnia-hertsegovinalaisia ylläpitämään omaa kulttuuri-identiteettiä ja toimia tiedonvalittajana kansalaisten ja Bosnia-Hertsegovinan viranomaisten kesken. Internet on osoittautunut parhaaksi välineeksi tähän tarkoitukseen, niin on tehty paljon yhteistyötä Bosnia-Hertsegovinan Tukholman Suurlähetystön kanssa ja kaikki viralliset ja epäviralliset tiedotteet on pyritty levittämään Seuran kotisivujen kautta.
 
 
Haluatteko oma mainos tänne?
  IT usluge, Usluge tumačenja i prevođenja  
IT palvelut, Tulkkaus,
Käännöstyö ja oikoluku
IT usluge, usluge prevodjenja i tumačenja